Aula estendida: A cidade como escola

Aula estendida: a cidade como escola é un proxecto do Colectivo Alicerces co que pretendemos visibilizar a potencialidade educadora das nosas cidades.

Se levantamos a vista dos libros de texto e das computadoras, a cidade ofrécenos moitos recursos que encaixan perfectamente cos currículos educativos. Abramos a porta das escolas e saiamos a que nos dea o aire.